piłka siatkowa

Piłka siatkowa (siatkówka) to najpopularniejsza w Polsce halowa gra zespołowa. W programie zajęć z siatkówki oprócz rozwijania tężyzny fizycznej i ogólnej sprawności, doskonalone są podstawowe elementy techniki gry.
W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na posiadane umiejętności siatkarskie.