SPORT

Zasady zaliczania wychowania fizycznego studentom uczestniczącym w zajęciach sekcji KU AZS UM w Łodzi:

1. Student objęty obowiązkiem uczestniczenia na zajęcia z wychowania fizycznego musi zalogować się na wybrane przez siebie zajęcia oraz uzgodnić
z prowadzącym możliwość brania udziału w sekcji KU AZS.

2. Student objęty obowiązkiem uczęszczania na zajęcia z wychowania fizycznego do dnia uzyskania zgody od nauczyciela prowadzącego ma obowiązek uczestnictwa na wybranych przez siebie zajęciach.

3. Każdy student musi posiadać kartę rejestracji obecności na zajęciach, podpisaną  i wydaną przez nauczyciela prowadzącego z wpisem z pierwszych zajęć.

4. Kolejne wpisy student otrzymuje od trenera w trakcie trwania semestru.

5. Ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego student otrzymuje za reprezentowanie Uczelni we wszystkich kategoriach rozgrywkowych, zawodach sportowych oraz Akademickim Mistrzostwach Polski.

6. Studenci, którzy nie biorą udziału w wyżej wymienionych rozgrywkach i zawodach muszą  uczestniczyć w 24 zajęciach w sekcji w danym semestrze.

7. Zaliczenie z oceną po uzgodnieniu z trenerem dokonuje prowadzący nauczyciel na ostatnich zajęciach w semestrze, na których student musi się zgłosić z kartą zajęć z wychowania fizycznego aby zaliczyć semestr.