Adres

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 90 – 645  Łódź

ul.  6 – go Sierpnia 71