Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr Krzysztof Bortnik

  •  Magister Pedagogiki ze specjalnością Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne – Uniwersytet Łódzki
  • Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w specjalności fizjologia nadany uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku
  • Instruktor piłki nożnej  Instruktor rekreacji ruchowej – fitness nowoczesne formy gimnastyki
  • Starszy wykładowca
  • Żeglarz jachtowy i sternik motorowodny
  • Trener Sekcji Trójboju Siłowego KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • e- mail:krzysztof.bortnik@umed.lodz.pl