Zapisy

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie się 26 września 2017 i trwać będzie do 12 października 2017 r. Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).
Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia. 

 

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

• I rok Wojskowo – Lekarski (gr. 1-7). Studenci przychodzą na zajęcia pływania zgodnie z planem: Grupa 1 i 4 – pn. 17.00, Grupa 2 – pn. 18.30, Grupa 3 – pn.14.15, Grupa 5,6 – śr. 12.15, Grupa 7 – śr. 13.45 

• I , II, III rok Ratownictwa Medycznego: 

zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat.

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15 oraz w środy o 13.45 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni). 

 

               Studenci innych kierunków, którzy zapiszą się na zajęcia zaplanowane dla Fizjoterapii,  Ratownictwa Medycznego, WL (grup 1-7) będą usuwani z tych grup. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.  

Studenci, którzy nie  są objęci obowiązkowym wychowaniem fizycznym nie mogą zapisywać się na zajęcia. 

 

            Zajęcia nordic walking będą odbywały się w soboty (przez 7 tygodni).
- Osoby zapisane do grup 1 i 2  (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej
) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zbieramy się na parkingu przy hali sportowej.
- Studenci zapisani do grup – 3 i 4 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO. Dla studentów zapisanych na zajęcia nordic walking – zajęcia informacyjne (teoretyczne) odbędą się w Studium WFiS w piątek 6.10 o godzinie 17.00 – grupy (1 i 2) oraz w czwartek o 17.30 (grupy 3 i 4). Osoby, które w piątek nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach teoretycznych przychodzą w sobotę ze swoimi kijkami na zajęcia do grup w których są zapisani.  

Pierwsze zajęcia w terenie odbędą się 7.10 o godzinie 8.30 w ww. miejscach.  

Informacje o kolejnych terminach zajęć będą podawane na stronie Studium WFiS.

 

 

Link do zapisów:

 

https://wfzapisy.umed.pl/