Zapisy

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się 11 lutego 2019 i trwać będzie do 25 lutego 2019 r. Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).

Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

• I rok Wojskowo Lekarski (gr. 1-10).
Studenci przychodzą na zajęcia pływania zgodnie z planem:
Grupy 1 i 2 – pn. 14.00,
Grupa 3,4  – pn. 17.00,
Grupa 8 – pn.18.30
Grupy 9, 10 – śr. 12.30,
Grupa 7 – śr. 13.45,
Grupy 5, 6 – śr. 15.15

• I , II, III rok Ratownictwa Medycznego:
zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat.

• I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15,17.00, 18.30 oraz w środy o 13.45 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Studenci innych kierunków, którzy zapiszą się na zajęcia zaplanowane dla Fizjoterapii,  Ratownictwa Medycznego, WL (grup 1-10) będą usuwani z tych grup. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

Studenci, którzy nie  są objęci obowiązkowym wychowaniem fizycznym nie mogą zapisywać się na zajęcia.

Zajęcia nordic walking będą odbywały się w soboty (przez 7 tygodni).

Osoby zapisane do grup 1 i 2  (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zajęcia zawsze zaczynamy na parkingu przy hali sportowej.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup 1 i 2 odbędąsię02.03 o godzinie 9.00

Studenci zapisani do grup – 3 i 4 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Pierwsze zajęcia w terenie dla grup 3 i 4 odbędąsię23.02 o godzinie 8.30

Informacje o kolejnych terminach zajęć będą podawane na stronie Centrum Sportu: http://wf.umed.pl

Link do zapisów: https://wf.umed.lodz.pl/zapisy/