TERMINY ZAJĘĆ NORDIC WALKNIG

Grupy 1- 4 mgr M. Kulickiej i mgr P. Kolasińskiej
Termin – 9.11
grupy 1-4 godzina 8.30

Terminy 16.11, 23.11
grupy 1,2 godzina 8.00
grupy 3,4 godzina 10.00

Zbiórka – parking przy hali sportowej MOSiR ul. Małachowskiego 5/7/9

Grupy 5 – 8 – mgr J.Kolendo i mgr K. Młynarczyk
Terminy – 16.10, 23.11, 30.11
grupy 5,6 godzina 8.00
grupy 7,8 godzina 10.00

Zbiórka – wejście do ZOO