Dyżury nauczycieli:

Dyżury nauczycieli:
mgr M.Kulickiej
mgr W. Stasio
mgr W. Szymczaka
będą odbywały się w środy w godzinach 11.30-13.00