Zmianę dyżuru – Wojciech Szymczak

Zmiana dyżuru Wojciecha Szymczaka z wtorku (12.03.2019) w godzinach 12-13 na czwartek (14.03.2019) w godzinach 14-15.