Zapisy na wf w semestrze zimowym 2018/2019

Rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 rozpocznie się 25 września 2018 i trwać będzie do 12 października 2018 r. Do zalogowania się na wybrane zajęcia student podaje swój login ( np. jan.kowalski@stud.umed.lodz.pl ), a następnie hasło domenowe ( to samo hasło, które używane jest do poczty i Wirtualnej Uczelni ).

Po zalogowaniu student zgłasza się na wybrane przez siebie zajęcia.

Rejestracją nie są objęci studenci kierunku:

I rok Wojskowo – Lekarski (gr. 1-10)
Studenci przychodzą na zajęcia pływania zgodnie z planem:
Grupy 1 i 4 – pn. 17.00,
Grupa 2 – pn. 18.30,
Grupa 3 – pn.14.15,
Grupy 9, 10 – śr. 12.30,
Grupa 7 – śr. 13.45,
Grupa 8 – pt. 10.30,
Grupy 5, 6 – śr. 15.15

I, II, III rok Ratownictwa Medycznego:
zajęcia odbywają się na basenie zgodnie z planem dla poszczególnych grup podanym przez Dziekanat.

I rok Fizjoterapii uczęszcza na zajęcia z pływania we wtorki o 7.30, 9.00, 10.30, 12.15, 13.45, 15.15 oraz w środy o 13.45 (obowiązują zapisy na wybrane godziny/dni).

Studenci innych kierunków, którzy zapiszą się na zajęcia zaplanowane dla Fizjoterapii,  Ratownictwa Medycznego, WL (grup 1-10) będą usuwani z tych grup. Zapisy na zajęcia odbywają się tylko drogą elektroniczną – zgodnie z modułami.

Studenci, którzy nie  są objęci obowiązkowym wychowaniem fizycznym nie mogą zapisywać się na zajęcia.

Zajęcia nordic walking będą odbywały się w soboty (przez 7 tygodni).

Osoby zapisane do grup 1 i 2  (mgr Kolasińskiej i mgr Kulickiej) zawsze będą miały zajęcia w Parku 3 Maja – ul Małachowskiego. Zajęcia zawsze zaczynamy na parkingu przy hali sportowej.

Studenci zapisani do grup – 3 i 4 (mgr Kolendo i mgr Młynarczyk) zajęcia będą mieli w parku na Zdrowiu – zbiórka przy wejściu do ZOO.

Dla studentów zapisanych na zajęcia nordic walking – zajęcia informacyjne (teoretyczne) odbędą się w Studium WFiS w piątek 5.10 o godzinie 16.00 – grupy (1 i 2) oraz w piątek 5.10 o 17.30 (grupy 3 i 4). Osoby, które w piątek nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach teoretycznych przychodzą w sobotę ze swoimi kijkami na zajęcia do grup w których są zapisani.

Pierwsze zajęcia w terenie odbędą się 6.10 o godzinie 8.30 w ww. miejscach.

Informacje o kolejnych terminach zajęć będą podawane na stronie Centrum Sportu: http://wf.umed.pl

Link do zapisów: https://wf.umed.lodz.pl/zapisy/