Ostatnie zajęcia nordic walking

Ostatnie zajęcia nordic walking dla grup 1 i 2 – mgr Kulickiej i mgr Kolasińskiej odbędą się 21.04.

Start o godzinie 8.30 przy hali sportowej ul. Małachowskiego. Przychodzą na zajęcia tylko studenci zapisani do tych grup.